headerphoto
Страна за пријаву   20.06.2024  


ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈЕМНА КЊИГА

Корисничко име: 
 
Лозинка: 
 
  Поште Српске својим уговорним корисницима пружају бржу и квалитетнију услугу путем електронске пријемне књиге (e-пријемна књига).
E-пријемна књига је систем који омогућава предају пријемних књига, с подацима о пошиљкама, у електронском облику, путем Интернета. Уз помоћ овог web интерфејса ваше пријемне књиге биће у неколико корака послане према за то одређеној јединици поштанске мреже (ЈПМ) и чекати на долазак ваших пошиљака. За кориштење система e-пријемна књига потребан је интернет browser.

Кориштење e-пријемне књиге вам омогућује:
  • знатне уштеде у времену припреме пошиљака за предају у ЈПМ
  • смањење трошкова
  • контролу и могућност корекције при уносу података
  • избјегавање ручног исписивања пријемних књига
  • добивање континуиране повратне информације
  • скраћење рока тражења и потраживања пошиљака
  • уштеду папира и заштиту животне средине.
Уз e-пријемну књигу квалитетније искористите своје радно вријеме и прецизно планирајте предају пошиљака у ЈПМ.

 

С пошиљкама једноставније него икад досад!